Gmina Pisz dostała pieniądze na “Zdalną szkołę”

Gmina Pisz pozyskała 80 tys. na sprzęt dla uczniów w ramach programu „Zdalna szkoła”.

W związku z obowiązkiem nauczania zdalnego w wielu domach pojawił się problem z brakiem odpowiedniego sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia lekcji online. Gmina Pisz przystąpiła do konkursu grantowego „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Kwota uzyskanego dofinansowania to 80 tys. zł, w ramach którego zostały zakupione:
• laptopy marki HP – 24 szt.;
• tablety Huawei – 39 szt.;
• oprogramowanie antywirusowe z licencją na rok (pakiet do 10 urządzeń);
• myszki bezprzewodowe – 12 szt.;
• torby na laptopy – 24 szt.;
• modem zewnętrzny – 1 szt.
Sprzęt jest systematycznie przekazywany do wszystkich szkół w gminie i będzie użyczony dla najbardziej potrzebujących uczniów.