O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy granic…

0 Udostępnień

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestr…

0 Udostępnień

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części…

0 Udostępnień

Szykują się siatkarskie emocje

W zeszłym roku, podczas IV Otwartych Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Klubów Amatorskich,druzyna z Białej Piskiejz…

0 Udostępnień

Docenieni za wolontariat

Szkolne Koło Caritas Roku 2018 – taką nagrodę otrzymało Szkolne Koło Caritas działające przy Szkole Podstawowej im. T…

0 Udostępnień

Wiosna powitana

Przedszkolaki i uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piszu powitali pierwszy dzień wiosny. Ten wyjątkowy dzie…

0 Udostępnień