Urząd Marszałkowski dofinansuje gminę Pisz 85 milionami zł

Gmina Pisz otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie na kwotę 85 mln zł.

W ramach dofinansowania planowany jest remont i rozbudowa przystani żeglarskiej na plaży miejskiej tj. urządzeń wodnych w strefie jeziora i strefie przybrzeżnej, w szczególności stworzenie miejsc do bezpiecznego i bezkolizyjnego wodowania sprzętu wodnego, budowa nowych pomostów do cumowania łodzi, wymiana istniejącego pomostu, infrastruktura do obsługi łodzi taka jak instalacja odbioru ścieków, poboru prądu i wody, urządzenia do ładowania jachtów z napędem elektrycznym. Ponadto istniejące obiekty przystani żeglarskiej przystosowane zostaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach inwestycji rozbudowana zostanie również przystań wodna na rzece Pisie a mianowicie zaplecze sanitarno-socjalne służące do obsługi ruchu wodnego takie jak punkt medyczny, pralnia samoobsługowa, informacja pogodowa, bosmanat, instalacja do odbioru ścieków i poboru wody, bezobsługowe korzystanie z elementów portu, natrysków, pomieszczeń sanitarnych. Zamontowany zostanie również dźwig do slipowania łodzi. Teren nabrzeża wyposażony zostanie w ławki, kosze na śmieci oraz recyklomat.

W ramach projektu na rzece Pisie na odcinku Pisz-Niedźwiedzie- Borki – Szast- Jeże umocnione zostaną brzegi w formie np. pomostów przeznaczonych do wodowania, wyjmowania kajaków z wody czy ich przenoszenia. Wymienione i zmodernizowane będą źródła ciepła budynków użyteczności publicznej w Gminie Pisz. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jeżach, w Trzonkach, Szkoły Podstawowej Nr 4 im. w Piszu, Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu. Wykonana zostanie również modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Pisz.

Wymienione zostaną wszystkie punkty oświetleniowe typu sodowego na terenie Miasta i Gminy Pisz w ilości 3203 szt. Z tych środków rozbudowana będzie Mazurska Pętla Rowerowa na odcinku o długości 9,3km z DP 1522 na terenie gminy Pisz do miejscowości Karwica na terenie gminy Ruciane-Nida. Realizacja inwestycji obejmie również modernizację ekspozycji wystawy przyrodniczej wraz z elementami multimedialnymi pozwalającymi także na zewnętrzne pokazy promocyjne np. na budynku Muzeum Ziemi Piskiej. Środki te pozwolą również na dofinansowanie muzeum, które będzie mogło prowadzić swoją działalność w jeszcze szerszym zakresie (sprzedaż biletów, publikacji turystycznych, książek historycznych i gadżetów promocyjnych). Dzięki czemu przyciągnie swoją ofertą jeszcze więcej zwiedzających.