Irena Jatkowska przewodniczącą Rady Powiatu

Po tym jak z końcem ubiegłego roku z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu Piskiego zrezygnował Andrzej Kurzątkowski, w czwartek odbyło się głosowanie nad wyborem jego następcy. Radni nie mieli kłopotu z decyzją. Funkcję powierzyli Irenie Jatkowskiej

Za tym wyborem w przeprowadzonym głosowaniu opowiedziało się 13 radnych, 1 jeden był przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Zmiana przewodniczącego podyktowana była prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, który pod koniec ubiegłego roku uznał Andrzeja Kurzątkowskiego winnym niekorzystnego rozporządzenia mieniem przy budowie gminnej drogi w latach 2002 – 2003, gdy ten pełnił urząd burmistrza Gminy Biała Piska. Andrzej Kurzątkowki sam wystąpił do wojewody o wygaszenie jego mandatu z końcem roku.

W związku z objęciem funkcji przewodniczącej Rady Powiatu, Irena Jatkowska złożyła rezygnację z funkcji członka Zarządu Rady Powiatu Piskiego.