Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej


STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW

Uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Biała Piska otrzymali stypendia szkolne za dobre wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2017/2018. Taka uroczystość odbyła się już po raz siedemnasty. Wręczenie stypendiów odbyło się w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej. Nagrody pieniężne za wyniki w nauce w drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 otrzymało 137 uczniów, tj. o 31 więcej niż w pierwszym semestrze. Spotkanie uatrakcyjnił występ artystyczny młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. gen. J. Bema w Bemowie Piskim.
Rodzicom i opiekunom nagrodzonych uczniów serdecznie dziękuję za tak liczne przybycie na uroczystość. Wyróżnionym, ich rodzicom i nauczycielom serdecznie gratuluję uzyskanych wyników. Wszystkim życzę udanych wakacji i zasłużonego wypoczynku.

WYCIECZKI WAKACYJNE DO PARKU LINOWEGO W SPYCHOWIE

Wakacje – czas wypoczynku i wyjazdów. 297 uczniów naszych szkół wzięło udział w wycieczkach do Parku Linowego w Spychowie organizowanych po raz 10 w ramach programu „Mazurskim szlakiem 10”. Park linowy to niezapomniana przygoda. Zróżnicowane pod względem wysokości przeszkody o łącznej długości 800 metrów nie pozwoliły na nudę i zapewniły uczestnikom wyjazdów maksimum zabawy. Test równowagi na kładkach, maksymalna prędkość w czasie zjazdu tyrolką, odbywały się w otoczeniu malowniczych krajobrazów pojezierza. Program wycieczek przewidywał: zajęcia na trasach wspinaczkowych, blok gier i zabaw integracyjnych oraz posiłek. Wierzymy, że wszystkim, którzy lubią wyzwania i nie boją się stawić czoła swoim słabościom, tegoroczne wyjazdy wakacyjne zapewniły adrenalinę i ekscytujące przygody.

MŁODZIEŻ Z BIAŁEJ PISKIEJ Z REWIZYTĄ W EGGEBEK

Delegacja uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej, przebywała w Eggebek. Uczniowie realizowali program wymiany partnerskiej z zaprzyjaźnioną szkołą Eichenbaschschule Eggebek. Program wymiany był bardzo atrakcyjny. Młodzież z Białej Piskiej zwiedziła szkołę partnerską i uczestniczyła w ciekawych zajęciach dydaktycznych. Dużo emocji młodzieży zaprzyjaźnionych szkół dostarczył spływ kanu pobliską rzeką Treene, rejs statkiem po zatoce we Flensburgu, kąpiel w Morzu Północnym, własne eksperymenty naukowe w muzeum Phanomenta, zwiedzanie fokarium, a także dyskoteka, wspólne gry i zabawy integracyjne. Wymiana była bardzo udana, uczniowie przeżyli niezapomniane chwile, nawiązali przyjaźnie i wymienili się kontaktami. Kolejne spotkanie młodzieży zaplanowane jest we wrzesniu 2018 r. Tym razem gospodarzem spotkania będzie Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach.

Z WIZYTĄ W GMINIE PARTNERSKIEJ REŃSKA WIEŚ

W dniach 06 lipca – 09 lipca 2018 r. szesnastoosobowa delegacja Gminy Biała Piska przebywała w partnerskiej Gminie Reńska Wieś. Delegacji przewodniczył Zastępca Burmistrza Białej Piskiej P. Andrzej Braun, a w składzie delegacji byli: radni Rady Miejskiej w Białej Piskiej, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy oraz przedstawiciele Kół Emerytów i Rencistów z Białej Piskiej, Drygał i Bemowa Piskiego. Delegacja reprezentowała Gminę Biała Piska na Święcie Herbowym Gminy Reńska Wieś. Program pobytu przewidywał także: spotkania z mieszkańcami gminy partnerskiej, prezentację lokalnych produktów i ich wytwórców, przegląd lokalnego folkloru i miejscowej działalności kulturalno – sportowej. Wyjazd miał na celu także dalszą integrację mieszkańców obu gmin partnerskich.
Partnerstwo Gminy Biała Piska oraz Gminy Reńska Wieś trwa od 2016 r. Przez ten czas udało się zorganizować kilka wymian delegacji obu gmin, w tym w 2017 r. wspólne spotkanie 60 osobowej grupy młodzieży i nauczycieli z Białej Piskiej, Eggebek z Niemiec i Reńskiej Wsi. We wrześniu 2018 r. odbędzie się drugie spotkanie młodzieży gmin partnerskich Gminy Biała Piska. Tym razem gospodarzem spotkania będzie Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach.

Szanowni Państwo,
każdej wizycie towarzyszy miła i serdeczna atmosfera oraz wzajemna wymiana doświadczeń. Można tez zaobserwować jak w czasie minionych lat nawiązywały się piękne przyjaźnie młodzieży z naszej Gminy, Gminy Reńska Wieś i Gminy Eggebek. Budujący jest również fakt włączania się w wymianę radnych i mieszkańców zaprzyjaźnionych gmin. Przy tej okazji, kieruję słowa podziękowania, do wszystkich osób dotychczas zaangażowanych w pielęgnowanie stosunków partnerskich pomiędzy gminami.

MAMY DOFINASOWANIE NA KOLEJNE INWESTYCJE

Szanowni Miasta I Gminy,
chciałbym przedstawić kolejne dobre informacje. W dniu 10 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego przedstawił listę rankingową dla konkursu unijnego „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na której tylko 6 projektów z całego województwa wybrano do dofinansowania. Na tej liście jest projekt Naszej Gminy „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej” dofinansowany kwotą pół miliona złotych.

Nasza wieża ciśnień wymaga remontu i rewitalizacji. Zakres projektu przewiduje remont elewacji zewnętrznej wraz z wymianą okien, wykonanie iluminacji świetlnej wieży, budowę nowych schodów oraz wykonanie zadaszenia tarasu widokowego. Wewnętrzne ściany wieży po ich remoncie zostaną wyposażone w instalację oświetleniową, która będzie podświetlać eksponaty i duże zdjęcia przedstawiające historię naszej Gminy. Głównym przeznaczeniem zrewitalizowanej wieży będzie umożliwienie naszym mieszkańcom i odwiedzającym turystom oglądanie panoramy miasta z tarasu widokowego oraz zapoznanie się z historią gminy, dawnym przeznaczeniem i funkcjonowaniem wieży ciśnień. Niezwłocznie po podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa, które jest zaplanowane na miesiąc wrzesień 2018 r. przygotujemy i ogłosimy przetarg na realizację powyższej inwestycji z terminem wykonania do czerwca 2019 r.

Jak już wcześniej informowałem w czerwcu został rozstrzygnięty także konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności OSA Edycja 2018”. Gmina Biała Piska przygotowała dokumentacje techniczne i złożyła wnioski o dofinansowanie budowy aż pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Biała Piska:
1. Biała Piska przy ul. Pogodnej (dawne osiedle robotnicze).
2. Skarżyn przy Szkole Podstawowej.
3. Kumielsk przy Szkole Podstawowej.
4. Szymki przy świetlicy.
5. Świdry Kościelne przy placu zabaw.

Program cieszył się olbrzymim zainteresowaniem. Do Ministerstwa wpłynęło aż 1 416 wniosków, z czego pozytywnie zaopiniowano 792, w tym wnioski Gminy Biała Piska. Na wszystkie 5 w/w lokalizacji Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 249 100 zł. Warto zaznaczyć, że pozyskane dofinansowanie jest jednym z największych w województwie warmińsko – mazurskim. Lista rankingowa dostępna na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki – Gmina Biała Piska pozycja 21 listy. Po podpisaniu umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, która w dniu 09 lipca 2018 r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego ogłosimy przetarg na wykonanie w/w 5 zadań.