Rozwój i modernizacja sołectw Gminy Pisz

Do końca lipca 2023 r. sołectwa Gminy Pisz otrzymają informację dotyczącą wysokości środków do dyspozycji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 r.

Podczas zebrań wiejskich sołtysi wspólnie z mieszkańcami będą planować zakres przedsięwzięć, które chcieliby zrealizować w kolejnym roku kalendarzowym. Muszą być to przedsięwzięcia wpisujące się w zadania własne Gminy i zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Pisz. Sołtysi muszą złożyć wnioski do końca września 2023 r. Warto podkreślić, że nie tylko w samym Piszu, ale także w sołectwach Gminy Pisz stale poprawia się infrastruktura, pojawiają się udogodnienia dla mieszkańców, realizowane są potrzebne i konieczne prace.
W ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r. wykonano szereg inwestycji na terenach piskich sołectw. Zadbano o to, aby mieszkańcy mieli lepsze warunki do zajęć sportowych i rekreacyjnych. W Łupkach i Szerokim Borze Piskim z funduszu sołeckiego wykonano boiska multimedialne do gry w koszykówkę. W miejscowościach Kocioł oraz Jagodne zakupiono zewnętrzny stół do tenisa stołowego. W Ciesinie i Zawadach wykonano montaż nowych siłowni zewnętrznych. W Jeżach, Pogobiu Średnim, Wągliku, Rakowie, Trzonkach, Szczechach Wielkich, Wiartlu i Maldaninie doposażono już istniejące place zabaw i siłownie w nowe elementy i sprzęt do ćwiczeń. W Rostkach rozpoczęto inwestycję, dzięki której oddany zostanie do użytku tor do jazdy na rowerach, hulajnogach i rolkach. Również w Starych Gutach, Bogumiłach, Turowie Dużym wyposażono świetlice wiejskie w nowy sprzęt sportowy dla mieszkańców. Zatroszczono się zatem o jakość życia mieszkańców, stworzono możliwość do uprawiania różnych form aktywności fizycznej. Przeprowadzono także prace remontowe w wielu świetlicach, które pełnią na terenach wiejskich funkcję swoistych domów kultury, są istotnym miejscem aktywizacji mieszkańców. W Turośli poprawiono orynnowanie, wejście i schody do budynku, w Zdunowie wykonano remont świetlicy oraz wymieniono drzwi wejściowe, w Karpie wykonano prace wokół budynku, opaskę, schody i zadaszenie. W Karwiku dokonano rozbudowy świetlicy. W sołectwie Zdory zakupiono i zamontowano garaż blaszany na przygotowanym wcześniej podłożu. Zakupiono również sprzęt koszący dla sołectw: Kałęczyn, Łysonie, Pietrzyki i Bogumiły. Snopki i Zdunowo zakupiły z funduszu sołeckiego serduszka do zbierania nakrętek. Dokończono wykonanie ogrodzeń placów gminnych i boisk: w Pogobiu Tylnym, Zdorach i Snopkach. W Szczechach Małych rozpoczęto pierwszy etap budowy pomostu, a w Kociołku Szlacheckim naprawiono już istniejący.
W ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 r. sołectwa zmodernizowały także oświetlenie. W Hejdyku i Uścianach zakupiono i zamontowano lampy solarne. W dziesięciu sołectwach zatrudniono pracowników świetlicy z programu Centrum Integracji Społecznej w Piszu. W dwudziestu dwóch sołectwach stanęły ujednolicone tablice informacyjne z herbem gminy i nazwą sołectwa.