Dobre wieści. Wkrótce w Karpie zostanie przebudowana stacja uzdatniania wody i ujęcia wody

W ubiegły piątek (16 grudnia) Burmistrz Pisza spotkał się z Leszkiem Leńcem Dyrektorem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Rozmowy dotyczyły podpisania umowy o przyznaniu pomocy na realizację projektu „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz ujęcia wody w miejscowości Karpa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie w kwocie 2 538 756,00 zł stanowi 100% inwestycji!
Wsparcie inwestycji w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW 2014-2020 ma duże znaczenie dla samorządów lokalnych i jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane w regionie od wielu lat. O szczegółach dotyczących tej inwestycji będziemy Państwa informować na bieżąco.