Ścieżka rowerowa na plażę

W ubiegły czwartek (2 lutego) została podpisana umowa w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów.

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych, wykonanie: nawierzchni ciągu pieszo – rowerowego, poboczy, zjazdów, oznakowania pionowego i poziomego, a także oświetlenia drogowego wzdłuż ciągu pieszo – rowerowego. Termin zakończenia prac przewidziany jest na 1 sierpnia 2023 r. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.