Przerwa w obsłudze dowodów osobistych

W piątek, 5 listopada, tylko do godz. 12.00, będzie można załatwić w Urzędzie Miejskim w Piszu sprawy z zakresu dowodów osobistych:

złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego,
odebrania nowego dowodu osobistego,
ustalenia kodów PIN do certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym,
zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
zgłoszenia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym,
zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.
Załatwienie powyższych spraw będzie ponownie możliwe od 8 listopada (poniedziałek) 2021 r.

Departament Spraw Obywatelskich MSWiA informuje, że przerwa w obsłudze spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada 2021 r. rozwiązań technicznych umożliwiających wydanie dowodu osobistego zawierającego w warstwie elektronicznej odciski palców.