Informacja Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu z dniem 10.11.2021r. wprowadziło do stosowania XX Taryfę dla ciepła zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją nr OGD.4210.5.2021.274.XX.PWi z dnia 20.10.2021r. Wzrost opłat dla odbiorców wynosił średnio 1,09 % (średnia cena ciepła netto wynosiła 56,02 zł/GJ) .

W wyniku wzrostu cen opału – biomasy drzewnej Spółka wystąpiła z wnioskiem o Zmianę XX Taryfy dla ciepła do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, która została zatwierdzona Decyzją nr OGD.4210.14.2022.274.XX.DJ z dnia 05.05.2022r.

Zmiana cen i stawek opłat została wprowadzona do rozliczeń z odbiorcami z dniem 20.05.2022r., wzrost opłat wynosił 9,80% (średnia cena ciepła netto wynosiła 61,51 zł/GJ).
Aby zniwelować skutki wzrostu cen ciepła dla naszych Odbiorców, nowe ceny i stawki opłat zostały wprowadzone w sezonie letnim, gdy zużycie ciepła jest tylko na potrzeby ciepłej wody użytkowej, oraz duża grupa odbiorców płaci tylko opłaty stałe.
Informujemy, że 13.06.2022r. Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zatwierdzenie XXI Taryfy dla ciepła do Urzędu Regulacji Energetyki w Gdańsku, obecnie toczy się postępowanie w tej sprawie.

W związku z tym, że ciągle wzrastają ceny paliw w tym biomasy drzewnej na chwilę obecną trudno określić jaki będzie ostateczny wzrost cen i stawek opłat za ciepło.
XXI Taryfę dla ciepła planujemy wprowadzić od 01.12.2022r., pod warunkiem jej zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Informujemy, że w styczniu 2022r. stawka VAT na ciepło wynosiła 8% (obniżenie stawki VAT z 23% na 8%).
Dzięki Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej wprowadzono w okresie od 1 lutego 2022r. do 31 października 2022r. obniżoną do wysokości 5% stawkę VAT na sprzedaż energii cieplnej (obniżenie stawki VAT z 8% na 5%). Planowane jest przedłużenie Tarczy Antyinflacyjnej w zakresie obniżki stawek VAT do 31.12.2022r.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej