Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z dnia 27.02.208

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Gdańska,
Numer działki – cz. 550/4,
Numer KW – OL1P/ 00013025/9,
Powierzchnia nieruchomości – 18 m²,
Opis nieruchomości – teren pod garażem blaszanym (boks nr 32),
Roczna wysokość czynszu – 144 zł + 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Gdańska,
Numer działki – cz. 550/4,
Numer KW – OL1P/ 00013025/9,
Powierzchnia nieruchomości – 18 m²,
Opis nieruchomości – teren pod garażem blaszanym (boks nr 43),
Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego – 144 zł + 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Kowieńska,
Numer działki – cz. 1787/7,
Numer KW – OL1P/ 00013023/5,
Powierzchnia nieruchomości – 900 m²,
Opis nieruchomości – teren użytkowany jako ogródek,
Roczna wysokość czynszu – 450 zł.

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Kowieńska,
Numer działki – cz. 1787/9,
Numer KW – OL1P/ 00013023/5,
Powierzchnia nieruchomości – 900 m²,
Opis nieruchomości – teren użytkowany jako ogródek,
Roczna wysokość czynszu – 450 zł.

Położenie nieruchomości – obręb Pilchy, gmina Pisz,
-Numer działki – cz. 207/10,
-Numer KW – OL1P/00013707/4,
-Powierzchnia nieruchomości – 15 m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony do zagospodarowania bez prawa wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz ogrodzenia z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora,
– Roczna wysokość czynszu – 30 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

-Położenie nieruchomości – obręb Pilchy, gmina Pisz,
-Numer działki – cz. 207/10,
-Numer KW – OL1P/00013707/4,
-Powierzchnia nieruchomości – 4,5 m²,
-Opis nieruchomości – teren pod pomostem z pokładem drewnianym z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora
– Roczna wysokość czynszu – 76 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

-Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Warszawska,
-Numer działki – część 474/10,
-Numer KW – OL1P/00020513/9,
-Powierzchnia nieruchomości – 580 m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania jako ogródek,
-Roczna wysokość czynszu – 290 zł.

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Moniuszki,
Numer działki – cz. 300/4,
Numer KW – OL1P/ 00013025/9,
Powierzchnia nieruchomości – 50 m²,
Opis nieruchomości – teren użytkowany jako ogródek,
Roczna wysokość czynszu – 35 zł.

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Moniuszki,
Numer działki – cz. 300/4,
Numer KW – OL1P/ 00013025/9,
Powierzchnia nieruchomości – 19 m²,
Opis nieruchomości – teren pod garażem blaszanym,
Roczna wysokość czynszu – 152 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.