Spotkanie informacyjne dla obywateli Ukrainy

W dniu wczorajszym na sali gimnastycznej w szkole nr 1 w Piszu odbyło się spotkanie informacyjne dla obywateli Ukrainy przybyłych do Gminy Pisz.

Gości przywitał Burmistrz Pisza Andrzej Szymborski, Starosta piski Andrzej Nowicki oraz dyrektor SP1 Szymon Werra. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele jednostek samorządu oraz organizacji pozarządowych tj. Urzędu Miejskiego Wydziału Spraw Obywatelskich i Promocji, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli, Piskiego Domu Kultury, Fundacji Tatarak, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie zabrakło również doradców Banku BNP Paribas oraz Alior oferujących bezpłatne konta bankowe. Obywatele Ukrainy biorący udział w spotkaniu mogli uzyskać wszystkie niezbędne informacje na temat nadania numeru PESEL, świadczeń rodzinnych, ofert pracy, edukacji dzieci w szkołach jak również udziału zajęciach sportowych i kulturalnych. Po zakończeniu części oficjalnej spotkania ukraińskie rodziny miały możliwość przy kawie i poczęstunku poznać się, porozmawiać oraz wymienić numerami telefonów.

Materiały: Sylwia Krześniewska, podinsp. Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji UM w Piszu