Zapraszamy do składania ofert na modernizację Targowiska Miejskiego w Piszu

26 października na portalu Urzędu Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na modernizację Targowiska Miejskiego w Piszu.

W związku z tym, zachęcamy potencjalnych wykonawców do składania ofert. Nie warto zwlekać z decyzją, gdyż termin nadsyłania dokumentów upływa 15 listopada (o godz.10.00). Szczegółowe informacje i dokumentację do wyżej wspomnianego postępowania znajdą Państwo pod podanym adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d6467391-cb93-48cd-87d6-10f3cd7dc3a0.
To drugie postępowanie przetargowe. Poprzednie zostało unieważnione. Złożone oferty przekraczały kwotę jaką Gmina Pisz zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Całkowity koszt inwestycji ma wynieść ponad 1,9 mln zł. Z tego 1 mln zł stanowi wparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wkład własny Gminy Pisz to około 900 tys. zł.