Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Piszu

OGÓLNOPOLSKA DEBATA pn. „Co dalej ze służbą zdrowia?”

Starosta Piski Andrzej Nowicki uczestniczył w ogólnopolskiej konferencji „Co dalej ze służbą zdrowia?”, która odbyła się 20 listopada w Grudziądzu. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele samorządów i dyrektorzy placówek medycznych z całej Polski oraz parlamentarzyści na czele z Marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Wydarzenie zorganizowano w związku z pogarszającą się sytuacją w polskiej służbie zdrowia, w tym przede wszystkim w szpitalach powiatowych i miejskich. Uczestnicy konferencji zastanawiali się wspólnie nad rozwiązaniami które miałyby na celu realną poprawę warunków służby zdrowia a co za tym idzie bardziej efektywnego i łatwiejszego korzystania z jej usług.

Wśród najważniejszych czynników wpływających na obecną sytuację, podniesiony został problem braku zapewnienia właściwego poziomu finansowania, złe warunki pracy dla poszczególnych grup zawodowych pracujących w sektorze ochrony zdrowia czy też brak negocjowania na poziomie centralnym podwyżek. Znaczące były słowa Marszałka Grodzkiego, który zapewnił, że w Senacie RP zdrowie znajdzie się pod szczególną kuratelą Marszałka a senatorowie zrobią wszystko, by w tej dziedzinie zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców Polski. W trakcie wydarzenia przedstawiona została bieżąca sytuacja finansowa szpitali powiatowych oraz przeanalizowany został aktualny stan kadr lekarskich.
Organizatorami wydarzenia byli Prezydent Maciej Glamowski oraz Związek Powiatów Polskich. Zarówno organizatorzy jak i uczestnicy spotkania zadeklarowali dalszą współpracę w zakresie działań na rzecz poprawy obecnej sytuacji w służbie zdrowia (zdjęcia pochodzą ze strony www.zpp.pl)

ŚWIĘTO MUZEUM ZIEMI PISKIEJ

Rok 2019 był dla Muzeum Ziemi Piskiej okazją do świętowania, gdyż właśnie w tym roku przypadło półwiecze istnienia, założonej w roku 1969 placówki. W bieżącym roku Muzeum zorganizowało szereg działań w ramach wydarzeń jubileuszowych, które zwieńczyła uroczysta gala zorganizowana 22 listopada w Piskim Domu Kultury. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję poznać pokrótce historię działalności placówki jak też dotychczasowe dokonania muzealników, wyświetlony został również film dokumentalny pt. „Traktem historii Ziemi Piskiej – 50 lat Muzeum Ziemi Piskiej”.

Prelekcję pn. „Wrastanie w Mazury– rola Muzeum Ziemi Piskiej w regionie” wygłosił prof. dr. hab. Stanisław Achremczyk. Przy okazji gali zaprezentowano także najnowszy numer pisma „Znad Pisy”, wydawanego w nowej edycji od 1995r., tym razem poświęcony w dużej części muzealnemu jubileuszowi. Podczas wydarzenia, tytułem Osobowości Ziemi Piskiej im. Melchiora Wańkowicza uhonorowany został Hufiec ZHP im. Janusza Korczaka w Piszu. Jest to nowa nagroda, która zastąpiła tytuł Osobowość Ziemi Piskiej oraz towarzyszącą mu statuetkę Smętka, przyznawaną przez Muzeum od 2000 roku. Nie zabrakło również wspomnień osób związanych z działalnością muzeum. Reprezentujący podczas uroczystości Powiat Piski dr Waldemar Brenda przekazał Dyrektor Muzeum dr Anety Karwowskiej okolicznościową tabliczkę oraz gratulacje z okazji Jubileuszu placówki. W krótkich słowach wspomniał też swoją pracę w Muzeum oraz tych wszystkich, z którymi w okresie swej szesnastoletniej działalności współpracował.