Ogłoszenie – wyniki sprzedaży gruntu

Starosta Piski reprezentujący Skarb Państwa informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 (tablica wewnątrz budynku na parterze przy pok. nr 2) został wywieszony wykaz znak: GN.6840.1.1.2023 z dnia 25.04.2023 r., informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego – art. 35 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działką geodezyjną nr 299 o powierzchni 0,0204 ha, położonej w mieście Orzysz przy ul. Giżyckiej.