Tragedia w wartowni w Orzyszu – zapadł wyrok

Na rok więzienia w zawieszeniu Sąd Rejonowy w Piszu skazał Krzysztofa W. oskarżonego o nieumyślne spowodowanie śmierci pracownika ochrony jednostki wojskowej w Orzyszu.

Do śmiertelnego postrzału cywilnego wartownika doszło 30 listopada 2017 roku na terenie Jednostki Wojskowej w Orzyszu, podczas przekazywania obowiązków wartowniczych kolejnej zmianie. Niekontrolowany strzał oddał Krzysztof W. z Pisza będący pracownikiem firmy ochroniarskiej.

W ocenie prokuratura Krzysztof W. wskutek nieostrożnego obchodzenia się z bronią pobraną z magazynu doprowadził do niekontrolowanego wystrzału i postrzelenia innego pracownika, który zmarł na skutek doznanych obrażeń klatki piersiowej i kończyny górnej lewej. Proces Krzysztofa W. rozpoczął się 20 grudnia 2018 r. i toczył się za zamkniętymi drzwiami. Decyzję o formie procesu podjął sąd, uznając że jawność rozprawy mogłaby naruszyć ważny interes prywatny osoby pokrzywdzonej w tej sprawie. Oskarżony w pierwszym dniu procesu nie przyznał się do zarzucanego czynu i złożył wyjaśnienia.

Wyrok w sprawie zapadł 30 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Piszu uznał Krzysztofa W. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i skazał go za to na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat tytułem próby. Sąd orzekł od oskarżonego także środek kompensacyjny w postaci nawiązki w kwocie 20 000 złotych na rzecz oskarżycielki posiłkowej oraz dwóch nawiązek w kwocie po 10 000 złotych na rzecz każdego z jej małoletnich synów. Wyrok nie jest prawomocny.