Burmistrz Pisza i jego zastępca staną przed sądem

Do Sądu Rejonowego w Piszu trafił akt oskarżenia przeciwko burmistrzowi Pisza Andrzejowi Szymborskiemu. Sprawa dotyczy nieprawidłowości przy rewitalizacji parku nad rzeką.

Prokuratura zarzuciła burmistrzowi Pisza, Andrzejowi Szymborskiemu niedopełnienie obowiązków służbowych przy realizacji inwestycji rewitalizacji parku nad Pisą. Jak stwierdziła prokuratura w przedstawionych burmistrzowi i jego zastępcy zarzutach, gmina Pisz miała z tego tytułu stracić blisko milion czterysta tysięcy zł.
Główny zarzut przeciwko Andrzejowi Szymborskiemu dotyczy nie poinformowania Urzędu Marszałkowskiego o zmianach w projekcie modernizacji parku, przez co gmina straciła znaczną część dofinansowania inwestycji.
Prokuratorzy wyliczają też, że w parku niezgodnie wycięto 19 drzew i zbudowano plac rekreacyjny. W związku z brakiem informacji przesłanej do UM w Olsztynie o odstępstwach od wstępnych założeń projektu rewitalizacji parku i tym samym braku akceptacji, władze wojewódzkie w sierpniu 2019 roku wydały decyzję o cofnięciu dofinansowania.
Burmistrz Pisza skorzystał z prawa do nieskładania zeznań i nie przyznał się do winy.

– Ta sama sprawa była już dwukrotnie umarzana przez prokuratora prowadzącego sprawę – wyjaśnia Andrzej Szymborski, burmistrz Pisza – Postawienie zarzutu jest prawdopodobnie wynikiem nacisków politycznych, w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych. Jestem niewinny, a swojej niewinności dowiodę przed niezawisłym Sądem.

Za niedopełnienie obowiązków służbowych i utratą z tego powodu dofinansowania, burmistrzowi grozi kara pięć lat więzienia. W tej samej sprawie prokuratura postawiła zarzuty także z-cy burmistrza Janusz P.. Odpowiadał on będzie za nieudostępnienie informacji publicznej, za co kodeks prawny przewiduję karę grzywny lub pozbawienie wolności do jednego roku.