Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Piszu

INFORMACYJNIE O REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WARMIA I MAZURY

16 kwietnia w siedzibie piskiego starostwa miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, poświęconego funduszom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. W spotkaniu, podczas którego omówione zostały wymogi konkursowe i kluczowe warunki realizacji wsparcia w ramach projektów, wynikające z wytycznych i dokumentów programowych, uczestniczyło 25 przedstawicieli potencjalnych beneficjentów z powiatu piskiego.

Uczestników powitał Starosta Andrzej Nowicki, który wyraził też m.in.. słowa podziękowań dla Marszałka za chęć współorganizacji spotkania, wskazując tym samym na coraz większe doświadczenie beneficjentów z naszego regionu w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Słowa powitania do uczestników wyraziła również obecna na spotkaniu Wicemarszałek Województwa Wioletta Śląska- Zyśk, która zapewniła, że fundusze w programie są w dalszym ciągu dostępne, podkreślając przy tym, że z decyzją o aplikowaniu należy się śpieszyć, gdyż program jest już w połowie realizacji.

W trakcie spotkania omówiono następujące zagadnienia:
– Fundusze wspierające kształcenie zawodowe dostosowane do potrzeb rynku pracy- Jolanta Jagiełło-Kaczan, Kierownik Biura Projektów Kształcenia Zawodowego Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
– Środki na aktywne i zdrowe starzenie się, wdrażanie programów zdrowotnych- Natalia Szydłowska, Podinspektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
-Fundusze na ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych Justyna Orzeł, Podinspektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Spotkanie zakończyło się panelem dyskusyjnym, uczestnicy mieli okazję rozmowy i zadawania pytań przedstawicielom jednostek wdrażających ww. środki w ramach RPO WiM 2014–2020 oraz konsultantom z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

KARTA SENIORA W POWIECIE PISKIM

Ku końcowi zbliżają się pracę nad wdrożeniem Powiatowej Karty Seniora. Już niedługo seniorzy z Powiatu Piskiego będą mieli możliwość korzystania z ulg, zniżek i bonusów. Szczegółowe zasady uzyskania Karty Seniora dostępne są w Regulaminie programu Piska Karta Seniora 60 plus, który można pobrać ze strony www.powiat.pisz.pl, tak samo jak oświadczenie uczestnika programu, wniosek o wydanie karty jak i wniosek o uczestnictwie partnera w projekcie. Informację o terminie rozpoczęcia akcji wydawania kart zamieścimy na ww. stronie wraz z zakończeniem niezbędnych procedur.
Zapraszamy firmy, instytucje oraz organizacje z całego powiatu piskiego, które chcą przyłączyć się do programu. W tym celu należy wypełnić wniosek uczestnictwa (do pobrania na stronie powiatu) oraz przesłać go na adres: Starostwo Powiatowe w Piszu, Ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, z dopiskiem Piska Karta Seniora 60 plus. Wnioski można składać także osobiście w Biurze Obsługi Klienta starostwa lub w pok. nr 37 (II piętro) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: promocja@powiat.pisz.pl
Zachęcamy do udziału w programie, który nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów oprócz proponowanych przez Państwa zniżek.

Andrzej Nowicki Starosta Piski