Drewno-jak jest zbudowane

Zobacz galerię
4 zdjęć
Drewno-jak jest zbudowane
4

Drewno-jak jest zbudowane
3

Drewno-jak jest zbudowane
2

Drewno-jak jest zbudowane
1

Drewno, jak wiadomo, jest surowcem odnawialnym. Korzystamy z niego wszyscy. Jak jest zbudowane i czy różni się one u poszczególnych gatunków?

Drewno umiejscowione jest między rdzeniem (widocznym na przekroju poprzecznym drzewa, jako ciemna plamka), a warstwą kory i łyka. U większości gatunków występuje podział na część jaśniejszą i ciemniejszą drewna. Na przekroju poprzecznym pnia, za korą, widoczny jest jaśniejszy odcień drewna zwany bielą. Zbudowany jest on z komórek żywych i uczestniczy w życiowych procesach drzewa: przewodzi wodę i gromadzi substancje odżywcze. Za nim, występuje ciemniejsza część, tak zwana twardziel, która jest martwą częścią pnia.

Przyglądając się dokładniej zobaczyć można również u wielu gatunków słoje roczne. To nic innego, jak roczne przyrosty grubości drewna. Znany jest nam wszystkim sposób umożliwiający poznanie wieku drzewa, polegający na liczeniu wyżej wymienionych słojów. Warto jednak wspomnieć, że dzielą się one na drewno wczesne i późne.

Pierwsze (wczesne) powstają na wiosnę, w trakcie, kiedy drzewo wytwarza liście i pędy. Zbudowane są z cienkich komórek o dużej średnicy. Ich rola polega na przewodzeniu wody z solami mineralnymi z korzenia do innych partii drzewa. Drewno późne powstaje latem. Zbudowane jest z grubszych komórek i spełnia rolę wzmacniającą.
Okazuje się, że drzewa iglaste w słoju rocznym mają większy udział drewna wczesnego, a u drzew liściastych przeważa drewno późne.

Jaka praktyczna wiedza wynika z informacji przedstawionych powyżej? Na przykład, wiadomo już teraz dlaczego chętniej, mając wybór, używamy, jako „opał”, drewno gatunków twardszych, bardziej kalorycznych.

Na zakończenie warto wspomnieć, że wykorzystując ten doskonały materiał, który udostępnia nam natura, nie wpływamy na ubytek lasów. Lasów w Polsce wciąż przybywa, dzięki planowej wielofunkcyjnej gospodarce leśnej, traktującej na równi funkcje społeczne, gospodarcze i przyrodnicze.

Zapraszamy do lasu!
Anna Ptak-Nadleśnictwo Maskulińskie