W służbie lasom – ochrona przeciwpożarowa

Jednym z największych zagrożeń polskich lasów są pożary, z danych Lasów Państwowych wynika, że aż 9 na 10 spowodowanych jest działalnością człowieka.

Najczęstsze przyczyny to niedopałki po papierosach, wypalanie traw, iskry od samochodów oraz niedogaszone ogniska. Nawet najmniejsze zaprószenie ognia może zniszczyć w chwilę drzewostan pielęgnowany kilkadziesiąt lat.
W Nadleśnictwie Pisz ze względu na dominację drzewostanów iglastych występuje wyjątkowe zagrożenie, każdego roku wybucha od kilku do kilkunastu pożarów. Największe zagrożenie występuje wiosną, kiedy na powierzchni gleby zalegają zeszłoroczne liście i suche trawy a także latem gdy temperatura powietrza jest wysoka, a suma opadów niższa niż w pozostałe miesiące.
Pożary w lasach możemy podzielić na podziemne, przyziemne, wierzchołkowe oraz pojedynczych drzew. Najczęściej występują pożary przyziemne, które obejmują runo leśne, ściółkę, próchnicę, leżaninę, chrust, podszyt i podrost. Za najgorsze w skutkach uchodzą pożary wierzchołkowe, rozprzestrzeniające się w koronach drzew, stanowiące szczególne zagrożenie, gdyż w wyniku różnicy temperatur powstają prądy powietrzne, które przenoszą ogień na odległość nawet kilkuset metrów.
Las płonie szybko, dlatego w okresie zwiększonego zagrożenia pożarowego potrzebna jest szczególna czujność. Leśnicy na podstawie wilgotności ściółki, powietrza oraz współczynnika opadowego określają aktualny stopień zagrożenia pożarowego – od jego stopnia zależy rodzaj podejmowanych działań.

W zwalczaniu pożarów ważna jest profilaktyka a także skuteczny system ochrony. Lasy nadleśnictwa podzielone są siecią pasów przeciwpożarowych, czyli wyoranych pasów ziemi wzdłuż drzewostanów, które są corocznie przygotowywane przed sezonem wiosennym.

SONY DSC

W okolicach rzek i jezior, lokalizuje się punkty czerpania wody, ponadto na terenach leśnych tworzone są dojazdy pożarowe, dzięki którym wozy strażackie bez problemów pokonują drogę.

W Nadleśnictwie Pisz między 1 kwietnia a 31 października działa punkt alarmowo-dyspozycyjny, w którym osoba odpowiedzialna monitoruje za pomocą kamer ustawionych na dwóch wieżach obserwacyjnych (Szeroki Bór, Pogobie Średnie) obraz okolicznych lasów. W przypadku dostrzeżenia dymu dyżurny informuje leśniczego o przybliżonym miejscu wystąpienia zagrożenia, po czym leśniczy natychmiastowo udaje się do miejsca.

Zależnie od zaistniałej sytuacji odwołuje lub wszczyna akcję ratunkową. W wyjątkowych przypadkach do gaszenia włączony zostaje samolot. Po zakończonej akcji, teren obserwowany jest jeszcze przez kilka dni, aby wyeliminować potencjalne zagrożenie i nie dopuścić do ponownego powstania pożaru.
Na terenie Nadleśnictwa Pisz wg. stanu na dzień 23.04.2019 r. miało miejsce 8 pożarów, dlatego uprzejmie prosimy, aby korzystać z uroków lasu z rozwagą, pamiętając o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Miejmy na uwadze, że w lasach i na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od lasu absolutnie nie wolno palić ognisk oraz zakazuje się grillowania poza miejscami do tego wyznaczonymi. Ważne jest aby na spacer do lasu udać się rowerem lub pieszo, gdyż wjazd do lasu samochodem jest niedozwolony.

Nadleśnictwo Pisz