Za nami kolejny Konwent Sołtysów z Gminy Pisz

Za nami kolejny Konwent Sołtysów z Gminy Pisz. Podczas spotkania Burmistrz Pisza Andrzej Szymborski poinformował zebranych, że rozpoczyna się inwestycja, dotycząca kompleksowej modernizacji oświetlenia na terenie całej gminy – wymiana lamp na ledowe.

Burmistrz poprosił Sołtysów o pilne zgłaszanie potrzeb, dotyczących wymiany istniejących lamp oraz wyznaczenie miejsc, gdzie dołożenie oświetlenia jest konieczne. Jednocześnie dyskutowano o stanie dróg na terenie gminy, o rozpoczętych, trwających i planowanych pracach modernizacyjnych. Sołtysi na bieżąco zgłaszali swoje uwagi pracownikom Wydziału Gospodarki Komunalnej i Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy. Podczas spotkania omówiono także program Dożynek Powiatowych, które w tym roku odbędą się w Piszu 27 sierpnia oraz inne bieżące sprawy. Konwent Sołtysów odbył się 10 maja w Urzędzie Miejskim w Piszu.