Rozpoczęły się prace przy przebudowie drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki – Maszty

Tym razem dobra wiadomość dla mieszkańców wsi. Rozpoczęły się prace przy przebudowie drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki – Maszty.

Prace obejmą modernizację drogi. Zamiast nawierzchni gruntowej pojawi się asfaltowa od Pietrzyk do Maszt, wymiana nawierzchni jezdni na odcinku od Maszt do drogi powiatowej w kierunku do Zawad, wykonanie odwodnienia powierzchniowego i pobocza obustronnego oraz zjazdów do posesji.

ZADANIE DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu: 5 605 000,00 zł
Całkowita wartość projektu: 5 900 000,00 zł