Aktualizacja z placu budowy modernizowanego targowiska

Aktualizacja z placu budowy modernizowanego targowiska. Na ukończeniu jest więźba dachowa pawilonu handlowego, zostały wykonane także wykopy pod stopy fundamentowe wiat. Zakończenie inwestycji planowane jest na styczeń 2024 r.

Jest to pierwszy etap modernizacji targowiska, który zakresem prac obejmuje: budowę wiaty śmietnikowej, budowę dwóch wiat o konstrukcji drewnianej, budowę wiaty o konstrukcji stalowej, budowę pawilonu handlowego, przebudowę budynku toalet, wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku pawilonu, wykonanie nawierzchni chodnika przy budynku toalet, wykonanie oświetlenia w wiatach drewnianych oraz wiacie stalowej, wykonanie przyłącza wody wraz z montażem wodomierza w budynku pawilonu wykonanie przyłącza energetycznego do budynku pawilonu.

Unowocześnienie targowiska zakłada kompleksowe sprawdzenie i naprawę wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku, wykonanie przepompowni ścieków, przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku pawilonu do przepompowni ścieków, a także przyłącza energetycznego zasilającego przepompownię, ułożenie i podłączenie kabla abonenckiego od szafki rozdzielczej do istniejących boksów handlowych oraz usunięcie dwóch słupów wraz z napowietrzną linią zasilającą te budynki.