Piski PWiK inwestuje w nowy tabor

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piszu inwestuje w nowy tabor.

Spółka PWiK kupiła fabrycznie nową śmieciarkę do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie. W dobie dbałości o środowisko zakup ten jest niezmiernie istotny i potrzebny w Gminie Pisz. Był on możliwy dzięki wsparciu finansowemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.