Seniorze – nie daj się oszukać

Piscy policjanci zorganizowali debatę społeczną pn. „Seniorze – nie daj się oszukać” adresowaną do podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Piszu, wspólnie z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji w Białej Piskiej, zorganizowali debatę społeczną pn. „Seniorze – nie daj się oszukać”. Odbyła się ona w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Piskiej. Adresowana była do seniorów – podopiecznych placówki. Debata przeprowadzona została w ramach kampanii informacyjnej „Fałszywy telefon- zagrożone oszczędności”.
W spotkaniu z seniorami uczestniczył I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Piszu, nadkom. Andrzej Jaźwiński, Komendant Komisariatu Policji w Białej Piskiej, kom. Grzegorz Pomichowski, dzielnicowi oraz oficer prasowy. Policjanci wyjaśniali seniorom, jakie metody stosują oszuści, by wyłudzić znaczne sumy pieniędzy od osób starszych. Sporo uwagi poświęcili, wciąż bardzo popularnej, metodzie „na wnuczka” tłumacząc krok po kroku na czym ona polega. Funkcjonariusze omówili też zasady bezpieczeństwa, których seniorzy powinni przestrzegać, by nie paść ofiarą oszustów. Dla utrwalenia wiedzy policjanci zaprezentowali krótkie filmiki obrazujące , jak oszuści wyłudzają od seniorów oszczędności całego życia.
W trakcie debaty jej słuchacze byli żywo zainteresowani poruszaną przez funkcjonariuszy tematyką. Seniorzy zadawali pytania oraz dzielili się własnymi doświadczeniami. Opowiadali różne sytuacje ze swojego życia, kiedy to ktoś ich oszukał, albo próbował ich oszukać, chcąc im chociażby sprzedać jakiś towar w niezwykle atrakcyjnej cenie podczas organizowanych pokazów. Policjanci przypomnieli też seniorom o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym podkreślając ogromne znaczenie elementów odblaskowych.
Na koniec podopieczni Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej otrzymali od policjantów gadżety przypominające im o zasadach, których muszą przestrzegać, by nie paść ofiarą oszustów.