e-informator prawnegy nt. dziedziczenia

Starosta Piski przypomina, że mieszkańcy powiatu piskiego mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

Zachęcamy do lektury e-informatora prawnego nt. dziedziczenia

Zakres tematyczny e-informatora: Prawo spadkowe

1. Ustalenie ojcostwa
1. Testament
2. Postępowanie spadkowe
3. Masa spadkowa
4. Wzory testamentu, wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, wniosku o dział spadku

E-informator prawny został opracowany przez Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w ramach zadania publicznego „Prowadzenie na terenie powiatu piskiego w 2022 r. punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego” finansowanego z budżetu państwa na podstawie umowy Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” z Powiatem Piskim.

Starosta Piski przypomina, że mieszkańcy powiatu piskiego mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji. W powiecie piskim w 2022 roku funkcjonują cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej: w Piszu, Orzyszu, Rucianem-Nidzie oraz Białej Piskiej.
Zgłoszenia wizyty należy dokonać telefonicznie pod numerem 87 425 47 00 lub 87 425 46 90 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–15.00 lub za pośrednictwem strony internetowej https://np.ms.gov.pl/zapisy.
Starosta Piski przypomina również, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Wykaz punktów i dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajduje się na stronie Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu www.bip.powiat.pisz.pl w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna” .