Piskie Dni Rodziny 2018

Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu oraz Piski Dom Kultury zapraszają na Dni Rodziny, które odbywały się będą 13 maja 2018 od godziny 12:00 do 18:00 na Pl. Daszyńskiego. Wstep wolny, wszytskie atrakcje bezpłatne.