Wnioski o nagrody sportowe dla najlepszych zawodników i trenerów w 2018r.

Jak co roku można składać wnioski o nagrody dla najlepszych sportowców i trenerów.

Na nagrody Burmistrza Pisza mogą liczyć zawodnicy, którzy osiągnęli  w 2017 roku wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Nagrody przyznawane są sportowcom, którzy w czasie osiągania wysokiego wyniku sportowego byli członkami klubu, stowarzyszenia sportowego lub uczniami szkoły z terenu gminy Pisz zgodnie   z  Uchwałą Nr XXI/298/12 Rady Miejskiej w Piszu  z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wyróżnień  i nagród za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników i trenerów (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. poz. 2293).

Wnioski o przyznanie wyróżnień i nagród mogą do dnia 15 maja 2018 r. składać stowarzyszenia, kluby sportowe oraz dyrektorzy szkół. Powinny być one przesłane listownie lub złożone osobiście w Urzędzie Miejskim w Piszu ul. G. Gizewiusza 5 w Punkcie Przyjęć Interesanta.