Wykazy nieruchomości gruntowych z dnia 09.03.2018 r.

Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

Informuje się, że w dniu 09 marca 2018 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim

w Białej Piskiej wywieszone zostały na okres 21 dni wykazy następujących nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

w Białej Piskiej: przy ul. Kajki: cz.dz. 106/60 o pow. 24 m²; cz.dz. 106/60 o pow. 21 m²; cz.dz. 106/60 o pow. 23 m²; cz.dz. 106/60 o pow. 20 m²; cz.dz. 106/60 o pow. 21 m²; cz.dz. 106/60 o pow. 34 m²; cz.dz. 107/2 o pow. 441 m²; przy ul. Kościuszki: cz.dz. 197/6 o pow. 237 m²;cz.dz. 60/6
o pow. 22 m²; cz.dz. 88/1 o pow. 2 x po 19 m²; cz.dz. 88/8 o pow. 21 m², przy ul. Pl. Adama Mickiewicza: cz.dz. 231/18 o pow. 106 m²; cz.dz. 153/1 o pow. 81,62 m²; cz.dz. 143/24 o pow. 12 m²; przy ul. Moniuszki: cz.dz. 147/22 o pow. 26 m²; przy ul. Różanej: cz.dz. 658 o pow. 210 m²; przy ul. Wiśniowej: dz. 700/2 o pow. 603 m²; przy ul. Witosa: cz.dz. 296/10 o pow. 20 m²;
cz.dz. 296/10 o pow. 22 m²; cz.dz. 296/10 o pow. 25 m²; cz.dz. 296/10 o pow. 20 m²; cz.dz. 296/10
o pow. 20 m²; cz.dz. 296/10 o pow. 21 m²; cz.dz. 296/10 o pow. 20 m²; cz.dz. 296/10 o pow. 250 m²; dz. 296/24 o pow. 22 m²; cz.dz. 296/10 o pow. 300 m²; cz.dz. 284/10 o pow. 250 m²; cz.dz. 284/10
o pow. 200 m²; cz.dz. 284/10 o pow. 20 m²; cz.dz. 284/10 o pow. 25 m²; cz.dz. 284/10 o pow. 20 m²; przy ul. Żeromskiego: cz. dz. 138/17 o pow. 25 m²;
w Bemowie Piskim: przy ul. Pocztowej: dz. 10/2 o pow. 24 m²; dz. 10/16 o pow. 24 m²; dz. 10/23
o pow. 30 m²; dz. 10/25 o pow. 30 m²; dz. 10/42 o pow. 30 m²; dz. 10/43 o pow. 30 m²; dz. 19/17
o pow. 22 m²; przy ul. Bema: cz.dz. 457/1 o pow. 19 m²; cz.dz. 457/1 o pow.19 m²; cz.dz. 457/1
o pow. 19 m²; cz.dz. 457/1 o pow. 19 m²; przy ul. Kwiatowej: cz.dz. 20/175 o pow. 21 m²; cz.dz. 20/175 o pow. 21 m²; cz.dz. 20/175 o pow. 21 m²; cz.dz. 20/175 o pow. 19 m²; cz.dz. 20/175
o pow. 18 m²; cz.dz. 20/175 o pow. 2 x po 20 m²;

w Pogorzeli Wielkiej: dz. 66/2 o pow. 2600 m².

Burmistrz Białej Piskiej
Wojciech Stępniak