OGŁOSZENIA O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Informuje się, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wywieszone zostały ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości. Ogłoszenia dotyczą sprzedaży :

1. Działki nr 9/96 o pow. 0,1582 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położoną w obrębie wsi Kaliszki oraz udziału ½ w działce 9/94
o pow. 0,0254 ha położonej w Kaliszkach, stanowiącej wjazd na posesję (drugi przetarg).
2. Działki nr 200/4 o pow. 0,1722 ha położonej w Drygałach przy ul. Zielonej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (trzeci przetarg).
3. Działki nr 195/9 o pow. 0,2825 ha położonej w Drygałach przy ul. Grunwaldzkiej, przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, podpiwniczonego wraz
z garażem (drugi przetarg).
4. Działki nr 51/1 o pow. 0,1500 ha położonej w obrębie wsi Wojny przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (trzeci przetarg).
5. Działki nr 119/11 o pow. 0,0799 ha położonej w Sulimach przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem(pierwszy przetarg)
6. Działki nr 31/10 o pow. 0,2205 ha położonej w Białej Piskiej przy ul. Piłsudskiego przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem funkcji usługowo-handlowej (drugi przetarg).
7. Działki nr 31/11 o pow. 0,2205 ha położonej w Białej Piskiej przy ul. Piłsudskiego przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem funkcji usługowo-handlowej (drugi przetarg).
8. Działki nr 195/9 o pow. 0,2825 ha położonej w Drygałach przy ul. Grunwaldzkiej, przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, podpiwniczonego wraz z garażem (drugi przetarg).
Przetargi na przedmiotowe nieruchomości odbędą się w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, pokój
nr 15, w dniu 18.05.2017 r.: dz. 9/96 i ½ w dz. 9/94 obręb Kaliszki godz. 11:00, dz.200/4 obręb Drygały godz. 12:00, 195/9 obręb Drygały godz. 12:30, dz.51/1 obręb Wojny godz. 13:00.
W dniu 19.05.2017r. : dz. 119/11 o pow. 11:00, dz. 31/10 godz. 12:00, dz. 31/11 godz.12:30 Termin wpłaty wadium do dnia 12.05.2017 r. Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać
w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UM w Białej Piskiej lub pod nr telefonu
87 4241-370.

Burmistrz Białej Piskiej
Wojciech Stępniak

Brak komentarzy

Komentarze zostały wyłączone.