Potrzebujemy więcej i lepszej wody – Nowe inwestycje w wodociągach

Gmina Pisz ma od niedawna jeden z najnowocześniejszych systemów uzdatniania wody. Z początkiem roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piszu zakończyło modernizację Stacji Uzdatniania wody. Inwestycja warta 4,5 mln. zł to początek kolejnych ulepszeń sieci wodociągowej w gminie.

Dosyć kosztowne, jednak bardo ważne przedsięwzięcie rozpoczęto od ulepszenia wydajności i jakości funkcjonowania piskiej Stacji Uzdatniania Wody.

– Zapotrzebowanie na wodę wzrasta z każdym rokiem, a stacja nie była modernizowana przez ostatnie 30 lat. – wyjaśnia Leszek Leniec – dyrektor PWiK w Piszu – Dlatego zmodernizowaliśmy oprócz stacji uzdatniania wody, pięć istniejących studni głębinowych i wybudowaliśmy jedną nową. Stacja pomyślnie przeszła wszystkie próby technologiczne, a jakość wody spełnia przewidziane normami parametry. Wiosną 2018r.ruszy drugi etap inwestycji – modernizacja zbiorników wody czystej.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody ruszyła pod koniec czerwca ubiegłego roku. Pierwszy etap inwestycji o wartości prawie 4,5 mln zł objął wymianę m. in. pomp, filtrów, napowietrzaczy i rurociągów technologicznych. Przed modernizacją wydajność stacji kształtowała się na poziomie ok. 5 000 m3 wody na dobę. Dziś wydajność wzrosła do prawie 7 000 m3, a w przyszłości stacja będzie mogła produkować do 9 000 m3 wody na dobę. Ponadto zainstalowano nowoczesny zespół urządzeń do oczyszczania wód popłucznych. Urządzenia te pozwoli zaoszczędzić ok 50 m3 wody na dobę.
PWiK jest w trakcie realizacji 3-letniego Programu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Program obejmuje budowę sieci wodociągowej Wielki Las – Uściany Stare, Babrosty, Łupki i Pisz (ul. Pogodna). W trakcie realizacji jest również budowa sieci kanalizacyjnej – m. in. w Łupkach i Piszu.

Nowoczesna w pełni zautomatyzowana sterowania stacji uzdatniania wody

– Niektóre prace, np. w Łupkach, realizowaliśmy jeszcze późną jesienią i zimą, bo pogoda nam sprzyjała. – mówi dyrektor Leniec – Całość pozostałych w planie zadań inwestycyjnych kosztować będzie ponad 6,5 mln zł. Chciałbym, aby program rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zakończył się modernizacją trzech wiejskich stacji uzdatniania wody w miejscowościach Wiartel, Kocioł Duży i Liski.

Pierwszy etap modernizacji Stacji Uzdatniania Wody zakończył się 31 grudnia ubiegłego roku. Inwestycję realizowały Instalcompact z Tarnowa Podgórnego i Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane “PRZEM – GRI” z Olsztyna. Zakończenie drugiego etapu modernizacji jest planowane do końca czerwca 2018r.

Mniej wydajne i kosztowne w eksploatacji dawne systemy pomp, zastąpiły nowe urządzenia nie tylko bardziej efektowne w użytkowaniu, ale również bardziej przyjazne środowisku naturalnemu

Stare studnie głębionowe wymieniono na nowe

Przed modernizacją wydajność stacji kształtowała się na poziomie ok. 5 000 m3 wody na dobę. Dziś wydajność wzrosła do prawie 7 000 m3, a w przyszłości stacja będzie mogła produkować do 9 000 m3 wody na dobę.