Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 02.023.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Informuje się, że w dniu 02.03.2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Biała Piska, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz dotyczy sprzedaży działki gruntu oznaczonej nr geod. 700/1 o pow. 0,0800 ha, położonej w Białej Piskiej przy ul. Różanej, przeznaczonej na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Osoby, którym w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winni złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 13 kwietnia 2018 r.