Ogłoszenie z dn. 15.02.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Informuje się, że w dniu 17.02.2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wywieszone zostało ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 9/96 o pow. 0,1582 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położoną w obrębie wsi Kaliszki oraz udziału ½ w działce 9/94 o pow. 0,0254 ha położonej w Kaliszkach, stanowiącej wjazd na posesję.
Przetarg na przedmiotową nieruchomość odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, pokój nr 15,w dniu 21.03.2017 r. o godz.10:00. Termin wpłaty wadium do dnia 15.03.201 7r. Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UM w Białej Piskiej lub pod nr telefonu 87 4241-370.

Burmistrz Białej Piskiej
Wojciech Stępniak
Brak komentarzy

Komentarze zostały wyłączone.