Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Informuje się, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wywieszone zostały ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości.

Ogłoszenia dotyczą sprzedaży :
• działki nr 200/5 o pow. 0,0257 ha położonej w Drygałach, przeznaczonej pod budowę garażu.
• działki nr 280/1 o pow. 0,2226 ha położonej w Drygałach, przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego podpiwniczonego wraz z garażem
• działki nr 280/2 o pow. 0,2182 ha przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego podpiwniczonego wraz z garażem

Przetargi na przedmiotowe nieruchomości odbędą się w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, pokój nr 15, w dniu 04.07.2017 r.: 200/5 godz. 10:00, dz.280/1 godz. 11:00, dz.280/2 godz.. 11:30. Termin wpłaty wadium do dnia 28.06.2017 r. Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UM w Białej Piskiej lub pod nr telefonu 87 4241-370.

Burmistrz Białej Piskiej-Wojciech Stępniak