Ogłoszenie z dn. 30.12.2016 r.

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, na okres od 30 grudnia 2016 roku do 19 stycznia 2017 roku, wywieszony został wykaz lokali użytkowych z zasobu gminy Biała Piska przeznaczonych w najem w trybie bezprzetargowym:

1) Lokal użytkowy o powierzchni 17,52 m2 – biuro – usytuowany na cz. dz. 273/14, w budynku wielolokalowym nr 21A przy ul. Sikorskiego w Białej Piskiej.

Burmistrz Białej Piskiej
Wojciech Stępniak