Będzie nowa droga do Łupek

Gmina Pisz uzyska dofinansowanie na budowę blisko 2,5-kilometrowego odcinka drogi do Łupek, prowadzącej od skrzyżowania z trasą na Białą Piską. Informacja powinna szczególnie ucieszyć mieszkających wzdłuż obecnej drogi szutrowej.

Modernizacja drogi z Łupek do drogi krajowej nr 58, wzdłuż której w ostatnich latach pojawiło się wiele nowych domów, została zakwalifikowana do Programu ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Oznacza to, że gmina Pisz uzyska dofinansowanie na wykonanie drogi asfaltowej.

Projekt gminy Pisz został zatwierdzony do realizacji z listy rezerwowej. Pieniądze na dodatkowe inwestycje znalazły się dzięki uzyskaniu oszczędności w zrealizowanych już przetargach. Gmina Pisz wystąpiła o ponad 1,3 mln zł dofinansowania.

Na przebudowę drogi czeka bardzo wielu mieszkańców nowej części Łupek. Wieś cały czas się rozrasta, a mnóstwo domów wybudowano w ostatnich latach właśnie przy szutrówce prowadzącej do centrum miejscowości od skrzyżowania z drogą na Białą Piską. Odcinek liczy blisko 2,5 km.