Nowy dowódca „Zawiszaków”

Zobacz galerię
8 zdjęć
Nowy dowódca „Zawiszaków”

Nowy dowódca „Zawiszaków”

Nowy dowódca „Zawiszaków”

Nowy dowódca „Zawiszaków”

Nowy dowódca „Zawiszaków”

Nowy dowódca „Zawiszaków”

Nowy dowódca „Zawiszaków”

Nowy dowódca „Zawiszaków”

Płk Jarosław Gromadziński został nowym dowódcą 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Zastąpił na stanowisku płk. Jana Rydza.

Przekazanie sztandaru oraz proporca rozpoznawczego było symboliczną zmianą dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Odchodzący ze stanowiska płk Jan Rydz przekazał swoje obowiązki płk. Jarosławowi Gromadzińskiemu. Obaj oficerowie złożyli również podpisy na protokołach zdania i objęcia obowiązków dowódcy brygady.

Uroczystość odbyła się w giżyckim garnizonie. Uczestniczył w niej gen. bryg. Marek Sokołowski, nowy dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, a także wielu zaproszonych gości, żołnierze, pracownicy wojska i kombatanci. Oficjalne przekazanie dowodzenia zakończyła defilada pododdziałów.

Decyzję o zmianie na stanowisku dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej podjął minister obrony narodowej. Płk. Jarosław Gromadziński odebrał nominację 2 maja podczas uroczystości w Warszawie. Nowy dowódca największej brygady w północno-wschodniej Polsce ostatnio pełnił służbę na stanowisku koordynatora w Zarządzie Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia Sztabu Generalnego.

Fot. Piotr Kamiński/15 GBZ