Dowiedz się, jak ubiegać się o świadczenia z programu Rodzina 500+

Od 1 kwietnia będzie można składać wnioski o świadczenia w ramach nowego programu Rodzina 500+. Pieniądze wypłacały będą ośrodki pomocy społecznej. Szczegółowe informacje można uzyskać, dzwoniąc na specjalną infolinię.

Szacuje się, że w powiecie piskim pomocą w ramach nowego rządowego programu Rodzina 500+ może zostać objętych nawet 8 tys. dzieci. Świadczenie będzie wynosić 500 zł na drugie i kolejne dziecko do 18. roku życia. Jeśli miesięczny dochód na członka rodziny nie przekroczy 800 zł, dofinansowanie będzie wypłacone także na pierwsze dziecko. W rodzinach wychowujących dziecko niepełnosprawne, próg dochodowy wynosi 1200 zł.

Obsługą programu zajmą się ośrodki pomocy społecznej, które będą przyjmowały dokumenty, weryfikowały je i wypłacały świadczenia. Program rusza 1 kwietnia, ale na złożenie dokumentów są trzy miesiące. Przez ten okres wnioskodawcy otrzymają wyrównanie wypłacane od kwietnia.

W ramach przygotowań do realizacji programu Rodzina 500+ uruchomiono specjalną infolinię. Za ich obsługę odpowiadają urzędy wojewódzkie. Mieszkańcy warmińsko-mazurskiego mogą dzwonić pod numer (55) 237 45 94 i dowiedzieć się o zasadach programu oraz o tym, gdzie złożyć wniosek.