Spotkanie z wicewojewodą

Piotr Opaczewski – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski gościł w środę, 26 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Piszu.

Zorganizowane przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki spotkanie z włodarzami samorządów powiatu piskiego poświęcone było tematyce:

– społecznych inicjatyw mieszkaniowych
– klastrów energetycznych
– lokalnych partnerstw ds. wody

W spotkaniu, obok Starosty Piskiego Andrzeja Nowickiego uczestniczyli między innymi Robert Nowacki – Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Olecku, Zbigniew Włodkowski – Burmistrz Orzysza, Beata Sokołowska – Burmistrz Białej Piskiej oraz Janusz Puchalski – Zastępca Burmistrza Pisza. Merytoryczna część spotkania poświęcona była przedstawieniu przez zaproszonych ekspertów w/w programów rządowych oraz wynikających z nich korzyści dla lokalnych społeczności i samorządów.