Jubileusz 30-lecia Piskiego Stowarzyszenia Niemieckiego Miasta i Rejonu Pisz „Roś”

Jubileusz 30-lecia Piskiego Stowarzyszenia Niemieckiego Miasta i Rejonu Pisz „Roś” stał się okazją do odświeżenia partnerskich relacji Powiatu Piskiego ze stowarzyszeniami zrzeszającymi ludność pochodzenia niemieckiego, zamieszkałą powiat piski.

Z przedstawicielami strony niemieckiej spotkali się członkowie Zarządu Powiatu w Piszu: Starosta Andrzej Nowicki, Wicestarosta Marek Wysocki oraz dr Waldemar Brenda.
Podczas wizyty 20 września 2022 r. przedstawiciele stowarzyszenia „Roś”: Dietmar Leymańczyk i Manfred Solenski oraz członek Kreisgemeinschaft Johannisburg Ginter Wojciechowski rozmawiali w piskim starostwie o dotychczas zrealizowanych działaniach oraz o możliwościach kontynuacji współpracy.
Oba stowarzyszenia: „Roś” oraz Kreisgemeinschaft Johannisburg od lat działają na rzecz współpracy polsko-niemieckiej, nawiązywania kontaktów oraz budowania więzi i wymiany poglądów obu stron. Zarząd Powiatu w Piszu konsekwentnie wspiera wszelkie działania na rzecz umacniania współpracy partnerskiej samorządów, instytucji i mieszkańców powiatu piskiego z niemieckimi partnerami.


Wizyta przedstawicieli Stowarzyszenia „Roś” w piskim starostwie