Były burmistrz Pisza prawomocnie skazany

Sąd Okręgowy w Olsztynie utrzymał w mocy wyrok skazujący byłego burmistrza Pisza Jana A. na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu.

7 maja Sąd Rejonowy w Mrągowie wydał wyrok w sprawie Jana A. oskarżonego o popełnienie dwóch przestępstw w związku z pełnieniem funkcji burmistrza Pisza. W zakresie pierwszego z zarzucanych czynów Jan A. został uznany za winnego przekroczenia uprawnień. W okresie od 25 czerwca 2010 r. do 12 listopada 2014 r. poprzez zażądanie, za pośrednictwem Wiesława P. (byłego naczelnika jednego z wydziałów w Urzędzie Miejskim w Piszu) oraz Kazimierza P. (byłego Komendanta Straży Miejskiej w Piszu), zwrotu części nagród uznaniowych przyznanych wybranym 7 pracownikom Urzędu i Straży Miejskiej w łącznej kwocie ponad 29 tys. zł (tj. czynu z art. 231 §2 kk w zw. z art. 12 kk). Sąd skazał go za to na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby. Sąd wymierzył Janowi A. także karę grzywny w kwocie 5 tys. zł oraz orzekł wobec niego zakaz zajmowania stanowisk w administracji publicznej na okres 3 lat. Po decyzji Sądu Okręgowego w Olsztynie wydany w pierwszej instancji wyrok stał się prawomocny. Posiedzenie sądu w tej sprawie odbyło się 12 września. Były burmistrz Pisza Jan A. pełniący aktualnie funkcję radnego w Radzie Powiatu Piskiego straci mandat, przestanie też pełnić funkcję członka Zarządu Powiatu. Wiesław P. i Kazimierz P. skorzystali z prawa dobrowolnego poddanie się karze.

Jan A. odpowiadał również za działanie na szkodę Urzędu Miasta w Piszu i Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie podczas zawierania na początku 2011 r. umów z firmami realizującymi przedsięwzięcie „Mazurski Festiwal Grzańca 2011”. Sąd Rejonowy w Mrągowie umorzył postępowanie karne wobec Jana A., co do tego czynu. Sąd uznał, że społeczna szkodliwość tego czynu jest znikoma.