Ćwiczenia taktyczne wojsk w powiecie piskim

W dniach 15-19 czerwca 2019 r. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polski przy wsparciu Sił Sojuszu NATO prowadzić będą największe tegoroczne wojskowe ćwiczenia taktyczne pk. „DRAGON- 19”.

Ćwiczenia prowadzone będą w różnych lokalizacjach Polski, w tym na terenie powiatu piskiego.
W związku z zaplanowanymi ćwiczeniami, należy liczyć się w dn. 15-19.06.2019 r. z wystąpieniem wzmożonego ruchu sprzętu wojskowego na drogach powiatu piskiego oraz innymi utrudnieniami związanymi z organizacją ćwiczeń.
Informujemy ponadto, że Starosta Piski w dniach 17-18 czerwca 2019 r. prowadzić będzie powiatowe ćwiczenia obronne pk. „KURIER 2019”. Powiatowe ćwiczenia realizowane będą na terenie wszystkich gmin powiatu piskiego. W ćwiczeniach zaplanowano udział pododdziałów wojsk chemicznych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej.
W związku z planowanymi ćwiczeniami, mogą wystąpić utrudnienia w obsłudze klientów piskiego starostwa.

Aneta Ofman,koordynator ds. informowania ludności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego kontakt: tel.: (87)4254760, kom. 512208492