Zapadł wyrok wobec byłego burmistrza Pisza

Sąd Rejonowy w Mrągowie wyrokiem wydał wyrok skazujący wobec Jana A., byłego burmistrza Pisza oskarżonego o przekroczenie uprawnień i działanie na szkodę interesu publicznego. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

7 maja Sąd Rejonowy w Mrągowie wydał wyrok w sprawie Jana A. oskarżonego o popełnienie dwóch przestępstw w związku z pełnieniem funkcji burmistrza Pisza.

W zakresie pierwszego z zarzucanych czynów Jan A. został uznany za winnego przekroczenia uprawnień.

W okresie od 25 czerwca 2010 r. do 12 listopada 2014 r. poprzez zażądanie, za pośrednictwem Wiesława P. (byłego naczelnika jednego z wydziałów w Urzędzie Miejskim w Piszu) oraz Kazimierza P. (byłego Komendanta Straży Miejskiej w Piszu), zwrotu części nagród uznaniowych przyznanych wybranym 7 pracownikom Urzędu i Straży Miejskiej w łącznej kwocie ponad 29 tys. zł (tj. czynu z art. 231 §2 kk w zw. z art. 12 kk). Sąd skazał go za to na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby. Sąd wymierzył Janowi A. także karę grzywny w kwocie 5 tys. zł oraz orzekł wobec niego zakaz zajmowania stanowisk w administracji publicznej na okres 3 lat.

Wiesław P. i Kazimierz P. skorzystali z prawa dobrowolnego poddanie się karze.

Dobrowolne poddanie się karze – oskarżony winny przestępstwa, może chcieć skrócić rozprawę i szybko uzyskać wyrok skazujący- zdając sobie sprawę z nieuniknionego skazania. W tym celu może zwrócić się do sądu z wnioskiem o wydanie wyroku i wymierzeniu mu, określonej w tym wniosku, kary.

Jan A. odpowiadał również za działanie na szkodę Urzędu Miasta w Piszu i Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie podczas zawierania na początku 2011 r. umów z firmami realizującymi przedsięwzięcie „Mazurski Festiwal Grzańca 2011”. Sąd Rejonowy w Mrągowie umorzył postępowanie karne wobec Jana A., co do tego czynu. Sąd uznał, że społeczna szkodliwość tego czynu jest znikoma. Wyrok w powyższej sprawie nie jest prawomocny.