Docenieni za wolontariat

Szkolne Koło Caritas Roku 2018 – taką nagrodę otrzymało Szkolne Koło Caritas działające przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej.

Koło działa od 14 lat, a w jego działalność zaangażowanych jest 75 wolontariuszy.

– Działalność koła kształtuje u uczniów postawy otwarcia na potrzeby ubogich, uczy empatii i wrażliwości, daje sposobność do charytatywnej aktywność – mówi Beata Zapolska, opiekunka koła.

Wolontariusze włączają się w szereg akcji organizowanych przez Caritas Diecezji Ełckiej, działania różnych fundacji, jak i samodzielnie organizuje, wyszukuje sposobność do niesienia pomocy innym na terenie szkoły, w środowisku lokalnym, krajach misyjnych i tam, gdzie zachodzi taka potrzeba.

W ramach koła wolontariusze włączają się m.in. w Diecezjalne Zbiórki Żywności, zbiórki różnych artykułów do krajów misyjnych (Kamerunu, Boliwii, Kenii, Kazachstanu), akcje charytatywne na rzecz pomocy w leczeniu i rehabilitacji chorych dzieci (pomoc Wiktorii, Oli i Zosi), kiermasze ciast, ozdób świątecznych, porządkowanie opuszczonych grobów, Kolędowanie Misyjne, Adopcję na Odległość, Orszak Trzech Króli, spotkania z misjonarzami, czy zbiórki nakrętek. Tytuł koła roku było nagrodą i uznaniem za całokształt działań.

Pomagają misjom

Czternaście 120-litrowych worków do Kamerunu i 1,5 tony artykułów dla Polonii na Ukrainie – to efekt kolejnej pracy wolontariuszy ze Szkolnego Koła Caritas działającego przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej.
Miło jest dostawać prezenty, ale jeszcze przyjemniej je dawać. Doskonale wiedzą o tym wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas działającego przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej. Nieprzerwanie od około sześciu lat zbierają w szkole zabawki, odzież, obuwie, przybory szkolne i żywność, które wysyłają do najuboższych krajów misyjnych tj. Kamerunu, Boliwii, czy Ukrainy.
Wolontariusze wysłali już czternaście 120- litrowych „worków pocztowych” do placówki misyjnej w Kamerunie, w której pracuje siostra Barbara Pillar. Akcja ta możliwa jest dzięki życzliwości i ofiarności mieszkańców parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Białej Piskiej.
Nie byłoby to możliwe bez chętnej, ofiarnej i radosnej pracy wolontariuszy, którzy nawet podczas ferii zimowych poświęcali swój wolny czas przygotowując z opiekunem paczki, które wysłali dzieciom z Kamerunu.
Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy w zbiórkę zimowej odzieży, obuwia i żywności na terenie parafii w Białej Piskiej przekazano 1,5 tony artykułów dla Polonii na Ukrainie.