Uważaj na fałszywe e-maile o kontroli podatkowej

Urząd Skarbowy w Piszu przestrzega przedsiębiorców i innych podatników przed odbieraniem e-maili informujących o zamiarze kontroli skarbowej.

Maile o kontroli podatkowej są fałszywe. Ktoś też podszywa się pod skarbówkę. Pod wiadomościami podpisuję się nijaki mgr Marian Jakubowski – inspektor kontroli, Urzędu Skarbowego, nikt jednak takiej osoby nie zna i nie widział. Z cała pewnością ich nadawcą nie są urzędy skarbowe. Maile informujące o kontroli mogą być bardzo niebezpieczne. Otwarcie załącznika może spowodować zainfekowanie komputera wirusem. Wiadomość takie należy bezwzględnie zignorować. W ostatnim czasie wielu użytkowników poczty elektronicznej otrzymało ostrzeżenie od “mgr Jakubowskiego” z zapowiedzią kontroli skarbowej.

– Otrzymaliśmy już wiele zgłoszeń, głównie od lokalnych przedsiębiorców, że na ich skrzynki poczty elektronicznej przychodzą e-mailowe zawiadomienia o zamiarze zainicjowania kontroli podatkowej przez urząd skarbowy – informuje Magdalena Gawrychowska, naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu. – Informacje te są fałszywe i nie pochodzą od urzędu skarbowego, zapewniamy, że nie jesteśmy autorami takich wiadomości.

Na stronach BIP wszystkich jednostek Krajowej Administracji Skarbowej woj. warmińsko-mazurskiego opublikowany został komunikat na temat fałszywych maili.

Komunikat

W związku z fałszywymi wiadomościami e-mail, w których autor informuje o zamiarze zainicjowania kontroli i wyznacza jej termin, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe nie są autorami takich wiadomości. Otwieranie załącznika do wiadomości lub zamieszczonych w niej linków, jak również wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem lub przekazanie danych podatnika nieuprawnionym osobom.

Treść fałszywej wiadomości, którą rozsyłają oszuści (pisownia oryginalna):

Urząd Skarbowy odczytać zawiadomienie о zamiarze zainicjować kontroli w dniu 18.04.2019r. Wobec braku możliwości ustawienia kontaktu telefonicznego w dniach 4-7.04.2019r. i nie zastania podatnika w jego siedzibie w dniu 6.04.2019r. w celu ustalenia terminu wszczęcia kontroli. Urząd Skarbowy wyznacza termin zainicjować kontroli na 29.04.2019r. о godz. 9.00.
Jednoczesnie Urzqd Skarbowy informuje, ze zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz.74 z p6zn. zm.) w zwiqzku art. 80 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 г. о swobodzie dziatalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r.. Nr 155, poz. 1095 z pozn. zm.) czynnosci kontrolnych dokonuje si$ w obecnosci kontrolowanego lub osoby przez niego upowaznionej. Oznacza to ze w wyzej wymienionym terminie jest Pani/Pan zobowiązana do obecnosci w siedzibie swojej Firmy i wspofpracy z inspektorem kontroli. Ponadto zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy о swobodzie dziatalnosci gospodarczej jest Pani/Pan zobowiązuje do pisemnego wskazania osoby upowaznionej do reprezentowania Pani/Pana w trakcie kontroli, w szczegolnosci w czasie Pani/Pana nieobecnosci.
Jest Pani/Pan zobowiązania do przygotowania wszystkich potrzebnych dokumentow zwiqzanych z prowadzone przez Pani/Pana Firm wymienionych w załączniku(dokumenty.rar).
Nieobecnosc Pani/Pana moze zostac uznana za stan wyczerpuje znamiona wykroczenia okreslonego w art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z pozn. zm.).
INSPEKTOR KONTROLI
Urząd Skarbowy
mgr Marian Jakubowski”