27 Maja Dzień Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego oraz Dnia Pracownika Samorządowego
składamy najserdeczniejsze życzenia osobom, które współtworzą samorząd
w Gminie Biała Piska – Radnym, Sołtysom
oraz wszystkim Pracownikom Urzędu Miejskiego i Jednostek Gminnych.
Dziękujemy Państwu za codzienny trud, pracę dla dobra społeczności lokalnych –
służbę dla naszych mieszkańców. To dzięki Państwa zaangażowaniu rozkwita nasza „Mała Ojczyzna”- Gmina Biała Piska.
Proszę przyjąć wyrazy wdzięczności za ważną i odpowiedzialną pracę na rzecz wspólnego dobra.

Życzymy, by Państwa codzienne wysiłki były zauważane i doceniane,
a mieszkańcy żeby wspierali Wasze inicjatywy i chętnie angażowali się
w budowanie lepszego jutra.
Niech następne lata obfitują w kolejne sukcesy, przynoszą satysfakcję z dobrze wykonanych zadań oraz będą szczęśliwe w życiu osobistym i zawodowym.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Burmistrz Białej Piskiej    Przewodniczący Rady Miejskiej   Z-ca Burmistrza Białej Piskiej
               Wojciech Stępniak                                       Marek Grabowski                                       Andrzej Braun 
Biała Piska, dnia 27 maja 2018 r.