Wierszowisko 2018 – eliminacje

Piski Dom Kultury zaprasza na przesłuchania do konkursu recytatorskiego Wierszowisko 2018. Przesłuchania odbędą się w piątek (8 maja) o godz. 10. w sali 38 Piskiego Domu Kultury.

XXII WIERSZOWISKO

Cele Konkursu
-wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz umożliwienie wszechstronnego zaprezentowania ich uzdolnień
-stworzenie możliwości wymiany artystycznej młodych talentów
-uwrażliwienie na piękno słowa

Warunki uczestnictwa
XXII Wierszowisko jest imprezą otwartą o charakterze konkursu recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu piskiego.

1. Uczestnicy konkursu biorą udział w eliminacjach:
środowiskowych – przeprowadzanych przez szkoły, które typują po 3 osoby z każdej kategorii wiekowej do eliminacji miejsko – gminnych; miejsko – gminnych – przeprowadzanych przez placówki kultury, które informują szkoły na terenie swoich gmin i realizują przesłuchania – nie później niż do 23 kwietnia 2018 r. Typują po 3 osoby z każdej kategorii wiekowej do udziału w eliminacjach powiatowych; powiatowych – przeprowadzanych przez Piski Dom Kultury w dniu 27 kwietnia r. o godz. 1000. Laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych ( po 1 osobie) zostaną wytypowani do udziału w XXXVI Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Spotkania z poezją” przeprowadzanych przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie ul. Parkowa w dniu 29.05.2018 r. o godz. 1000
2. Karty zgłoszeń wg załączonego wzoru należy przesłać lub dostarczyć do poszczególnych placówek kultury.
3. Termin dostarczania kart zgłoszeń przez placówki kultury do eliminacji powiatowych upływa 23 kwietnia 2018 r.
4. Koszty uczestnictwa w poszczególnych eliminacjach ponoszą placówki delegujące.
5. Uczestnicy konkursu przygotowują dowolne
utwory w następujących kategoriach wiekowych:

klasy I – III – interpretacja jednego utworu poetyckiego
klasy IV-VI – interpretacja jednego utworu poetyckiego
klasy VII i gimnazjalne – interpretacja jednego utworu poetyckiego i całości lub fragm. prozy (prezentacja całości max.5 min.)

6. Oceny prezentacji konkursowych dokona jury powołane przez organizatora według następujących kryteriów:
– dobór repertuaru (wartości artystyczne utworu oraz ich dobór do możliwości uczestnika),
– interpretacja utworów,
– kultura słowa,
– ogólny wyraz artystyczny

7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody, wyróżnienia i pamiątkowe dyplomy. Wszelkich informacji udziela:, Instruktor Artystyczny Piskiego Domu Kultury Małgorzata Świerczewska tel. 87 423 26 75

Regulamin i kartę zgłoszenia można pobrać również ze strony: www.pdk.pisz.pl

XXI Wierszowisko 2017 Laureaci eliminacji powiatowych
w kategorii klas I – III
I miejsce – Zofia Strzałkowska- OSM w Piszu
II miejsce – Agata Siemienowicz- Sz. P nr 1 w Piszu
III miejsce – Zofia Kaczmarczyk – Sz.P w Rucianem Nidzie w kategorii klas IV – VI
I miejsce – Inka Bazydło – ZSG w Piszu
II miejsce – Marta Gierad – OSM w Piszu
III miejsce – Maria Staniszewska – Sz..P w Rucianem Nidzie,
III miejsce – Amelia Szyszkowska – Sz. P nr 1 w Piszu w kategorii klas gimnazjalnych
I miejsce – Julia Sobotka – Gimnazjum Nr 1 w Piszu
II miejsce – Aleksandra Olszewska – Gimnazjum Katolickie w Piszu
III miejsce – Patrycja Raszczyk – Gimnazjum Katolickie w Piszu