Wiedzę chwyć nie bój się ratować

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Piszu odbyły się warsztaty „Wiedzę chwyć, nie bój się ratować” skierowane dla klas trzecich i czwartych. Do zajęć zostali włączenie również rodzice.

Celem warsztatów było nabycie umiejętności zachowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz nabycie rzeczywistych, praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w realnych wydarzeniach. Dzieci od najmłodszych lat, muszą mieć świadomość, że szybka i prawidłowa reakcja może pomóc uratować życie i zdrowie drugiego człowieka. Często się zdarza, że dorosłe osoby albo nie wiedzą, albo w stresie zapominają, co robić. Tylko długotrwałe uczenie się i doskonalenie swoich umiejętności pozwoli w przyszłości przynieść wymierne efekty.

– Gdyby co dziesiąty mieszkaniec Ziemi potrafił udzielać pierwszej pomocy, ocaliłoby to milion ludzi rocznie – wyjaśniała Wioleta Lenkiewicz, organizatorka spotkania.

Zajęcia praktyczne poprowadzili: ratownik medyczny Mariusz Klisiatys, reprezentujący firmę MERS – MED oraz strażacy z OSP w Wiartlu: Wioleta Słonka i Łukasz Szymański.
Wychowawca klasy III B