Wypadek na quadzie-trzynastolatka zabrał helikopter

Groźny wypadek przerwał jazdę quadem. Trzynastolatek nie opanował pojazdu i uderzył w betonową przeszkodę. Nastolatka zabrał helikopter.

Do zdarzenia doszło w sobotę 9 września na trasie Skarżyn – Rogale. Jak ustalili policjanci czterokołowcem marki Yamaha kierował 13-letni mieszkaniec gminy Biała Piska. Nastolatek jechał sam.

W pewnym momencie zjechał quadem z drogi na łąkę, gdzie uderzył w betonową przeszkodę. Chłopiec z obrażeniami został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że pojazd ten należał do ojca 13-latka. Chłopiec jeździł nim za zgodą rodziców, nie mając do tego uprawnień.

Czterokołowiec nie był zarejestrowany oraz nie posiadała polisy OC.

Źródło KPP w Piszu
Co mówi prawo o poruszaniu się quadami?
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami każdy quad jest traktowany jako inny pojazd samochodowy – czterokołowiec lub czterokołowiec lekki (jak również trójkołowy motocykl i motorower). Pojazdy te poruszające się po drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu powinny być sprawne technicznie i zarejestrowane, a kierujący powinien posiadać przy sobie dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania, dowód rejestracyjny oraz dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC.
Jeśli pojazd jest zarejestrowany jako czterokołowiec lekki (którego masa własna nie przekracza 350 kg, a prędkość maksymalna nie przekracza 45 km/h, pojemność silnika jest mniejsza niż 50 cm3, a moc jednostki napędowej to mniej niż 5.4 KM), to kierujący powinien posiadać prawo jazdy kat. AM (uprawnia do kierowania motorowerami oraz czterokołowcami lekkimi. Aby uzyskać “prawko” tego typu trzeba mieć skończone 14 lat, przejść badania lekarskie, ukończyć kurs oraz zaliczyć egzamin państwowy) lub wyższej.
W przypadku czterokołowca (przeznaczony do przewozu osób lub ładunków (z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla) którego masa własna nie przekracza 400 kg (w przypadku przewozu osób) lub 550 kg (w przypadku przewozu rzeczy). To oznacza, że w takim przypadku pojemność silnika, prędkość maksymalna oraz moc mogą być nieograniczone.), kierujący powinien posiadać prawo jazdy kat. B1 lub B (pozwala na przemieszczanie się samochodem o całkowitej masie dopuszczalnej do 3.5t, czterokołowcami o dowolnej pojemności skokowej, motorowerami, ciągnikiem rolniczym wraz z przyczepką o masie max. 750 kg oraz samochodem o dopuszczalnej masie całkowitej zespolonego z przyczepką o masie max. 750 kg. O prawo jazdy tego typu mogą ubiegać się osoby, które skończyły 18 lat i tak jak w wyżej wymienionych przypadkach, muszą one przejść badania lekarskie, ukończyć kurs jazdy oraz pomyślnie przejść państwowy egzamin końcowy). Jeśli quad będzie zarejestrowany jako motorower, motocykl lub ciągnik rolniczy, to kierujący w zależności od wieku powinien legitymować się kartą motorowerową lub prawem jazdy kat. AM lub prawem jazdy odpowiedniej kategorii (motocykl, ciągnik rolniczy).
Aby móc prowadzić quada o dowolnej mocy i pojemności silnika należy starać się o prawo jazdy kategorii B1 lub B. Kategoria B1 pozwala również na prowadzenie motoroweru, a wiek jaki należy osiągnąć by móc się o nią starać to minimum 16 lat. Tak jak w przypadku kat. AM należy przejść badania lekarskie, ukończyć kurs nauki jazdy oraz zdać państwowy egzamin.
Czy potrzebny jest kask?
Każdy kierujący czterokołowcem oraz osoba przewożona takim pojazdem powinni używać kasków ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym, chyba, że quad jest wyposażony w nadwozie zamknięte i pasy bezpieczeństwa.
Prędkość oraz teren
W razie przewożenia dziecka w wieku 7 lat prędkość quada nie może przekraczać – 40 km/h. Zarejestrowanym i ubezpieczonym czterokołowcem można poruszać się po każdej drodze publicznej, strefie zamieszkania lub strefie ruchu, zabroniona jest jednak jazda po odcinkach dróg oznaczonych jako autostrady i drogi ekspresowe.
Co jest zabronione
Zgodnie z art. 96. § 1 Kodeksu wykroczeń właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który:
1) dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania osobę niemającą sprawności fizycznej lub psychicznej w stopniu umożliwiającym należyte prowadzenie pojazdu,
2) dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej osobę niemającą wymaganych uprawnień,
3) dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
4) dopuszcza pojazd do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu,
5) dopuszcza pojazd do jazdy na drodze publicznej, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia,
6) dopuszcza do korzystania z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
podlega karze grzywny.
Dziecko na quadzie
Na rodzicach ciąży obowiązek nadzoru nad właściwym korzystaniem z quadów przez ich pociechy.
Dziecko w wieku do 10 lat na drodze publicznej nie może kierować jakimkolwiek pojazdem, z wyjątkiem kierowania rowerem pod opieką osoby dorosłej. Nie ma natomiast bezpośredniego zakazu kierowania pojazdem poza drogą publiczną. Jednak należy zastosować art. 1 ust. 2 Ustawy prawo o ruchu drogowym, który odnosi się do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi, gdzie ustawodawca określa, że przepisy stosuje się, jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu. W przypadku dziecka kierowanie quadem jest sytuacją zagrażającą jego zdrowiu i życiu. Dziecko w tym wieku z pewnością nie jest sprawne pod względem fizycznym, ani psychicznym do kierowania takim pojazdem.
Ponadto zgodnie z art. 105 Kodeksu wykroczeń:
§ 1. Kto przez rażące naruszenie obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej dopuszcza do popełnienia przez nieletniego czynu zabronionego przez ustawę, jako przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe i wskazującego na demoralizację nieletniego, podlega karze grzywny albo karze nagany.
2. Jeżeli czyn określony w § 1 popełnia osoba, pod której nadzór odpowiedzialny oddano nieletniego, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.
3. W wypadkach określonych w § 1 i 2, jeżeli nieletni czynem swym wyrządził szkodę, można orzec nawiązkę do wysokości 1 tys. złotych.
W przypadku, gdy dziecko doprowadzi do realnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego poprzez kierowanie takim pojazdem za zgodą rodziców lub innych osób dorosłych, osoby takie narażają się na odpowiedzialność karną. Może im grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.
Quadem w lesie
Zgodnie z przepisami Ustawy o lasach, ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb. Niestosowanie się do powyższych zasad skutkować może karą grzywny.
Nad kupnem quada trzeba się bardzo dokładnie zastanowić. Należy pamiętać, że pojazd sam w sobie nie jest niebezpieczny, jednak użycie go w sposób nieprzemyślany powoduje zagrożenie. Jest to szybki i zwrotny sprzęt, dlatego wystarczy jeden ruch, aby jazda mogła skończyć się tragedią.