Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Podczas ostatniej sesji radni bez większych dyskusji przegłosowali uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Piszu oraz dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego związanego z reformą oświaty.

W cieniu wprowadzanej przez rząd reformy, w Piszu od kilku miesięcy najgorętsza dyskusja toczyła się o to, jak po likwidacji gimnazjów funkcjonowały będą dawna Gimnazjum nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 2.

Pierwsza przedstawiona przez burmistrza koncepcja zakładała utworzenie w SP 2 przedszkola, przy jednoczesnym przeniesieniu uczniów podstawówki do budynku dawnej „trójki” czyli obecnego Gimnazjum nr 1.

Taką koncepcję szybko wypunktowali rodzice uczniów wykazując m.in., że dostosowanie SP 2 do wymogów funkcjonowania przedszkola pociągnie za sobą wysokie koszty. Argumenty rodziców okazały się warte zauważenia.

W myśl nowej koncepcji, powołany przez burmistrza specjalny zespół ekspertów ostatecznie poddał pod głosowanie rady propozycję, która SP 2 pozostawia wciąż podstawówką jednak włączoną w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1. Prawdopodobnie oznacza, to że po zmianach do „dwójki” będą chodzić najstarsze przedszkolaki oraz młodsze roczniki szkoły podstawowej. Starsze roczniki przejdą do dawnej „trójki”, która po wygaszeniu gimnazjów podobnie jak przed laty stanie się podstawówką.

Uchwałę o utworzeniu w Piszu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego bez głębszych dyskusji, przegłosowała większość Rady Miejskiej podczas wtorkowej sesji. Jak wyjdzie to w „praniu”, czyli jak będą wyglądały proporcje roczników dzieci uczących się w „dwójce” i „trójce”? Do przeprowadzenia naborów, do szkół pozostaje, to wciąż niewiadomą.